Poufność i przetwarzanie danych

 

Informacje o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku ze zmiana przepisów Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, w sprawie przekazania danych osób fizycznych i swobodnego ich przepływu, oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE zwanej RODO prosimy Cię Drogi Kliencie o zapoznanie się i potwierdzenie następującego oświadczenia:

Oświadczenie:

 • Oświadczam, że w celu realizacji mojego zamówienia na towar lub usługę przez Firmę Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot 60-681 Poznań os. B.Chrobrego 117, Tel. 61-8223715, info@fotofocus.pl wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych
 • Rozumiem, że przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wykonania złożonego przeze mnie zamówienia.
 • Wyrażam zgodę, aby moje dobrowolnie udostępnione dane osobowe były przetwarzane przez przez  Firmę Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot 60-681 Poznań os. B.Chrobrego 117, Tel. 61-8223715 – administratora moich danych osobowych w celu kontaktowania się ze mną: telefonicznie, e-mailowo, SMSem oraz w inny sposób ustalony wspólnie ze mną np.: komunikatory społeczne.
 • Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie moich danych osobowych może być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot  i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że udostępnione przeze mnie dane osobowe takie jak: nazwisko i imię, adres, nr Tel. Lub adres mailowy ograniczone są do niezbędnego minimum w celu realizacji zamówienia.
 • Wyrażam zgodę, aby Administrator Danych osobowych przechowywał moje dane osobowe zgodnie z ciążącymi na Firmach zobowiązanych dotyczących przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres pięciu lat po wykonaniu umowy.
  Jeśli jednak zarejestrowałem się tylko w celu uzyskania informacji bez złożonego zamówienia, moja korespondencja zostanie usunięta w przeciągu 1 miesiąca od ostatniego kontaktu z Firmą Foto Focus.
 • Oświadczam, że wiem iż mogę w dowolnym momencie wycofać, sprostować i uzupełnić moje dane osobowe oraz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych.
  Jestem również świadomy/świadom tego, że przysługuje mi prawo do bycia zapomnianym oraz że mam możliwość zgłaszania skarg Administratorowi  tj Firmie Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot 60-681 Poznań os. B.Chrobrego 117, Tel. 61-8223715 lub Urzędowi ds. nadzoru nad ochroną danych osobowych tj. Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 5310300, email: kancelaria@giodo.gov.pl
  Przesyłając nam ten formularz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot Twoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

  Administratorem danych osobowych jest:
  Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot

  os. B. Chrobrego 117
  60-681 Poznań
  tel. 61-8223715
  info@fotofocus.pl

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero